01
februari
2021
|
09:00
Europe/Amsterdam

Overname HEMA afgerond

Nieuwe Raad van Commissarissen geïnstalleerd

Het consortium van Parcom en Mississippi Ventures1 is vandaag officieel eigenaar geworden van HEMA, nadat ook de benodigde goedkeuring van de Europese Commissie (EC) is verleend. Eerder heeft de Ondernemingsraad van HEMA al een positief advies gegeven over de voorgestelde kapitaalstructuur en was toestemming door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verleend. Nu aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de transactie met HEMA2 en de HEMA Secured Bondholders3 is voldaan, is de overname definitief een feit.

 

Het consortium berichtte vorige week al dat de overname volgens verwachting begin februari zou worden afgerond. Vandaag is ook de nieuwe Raad van Commissarissen (RVC) onder voorzitterschap van Pieter Haas geïnstalleerd. Wilco Jiskoot en Ronald van de Vis blijven als lid van de RvC bij HEMA betrokken. Daarnaast hebben namens de nieuwe aandeelhouders Ton van Veen (Mississippi Ventures) en Bas Becks (Parcom) zitting genomen in de RvC.

 

Saskia Egas Reparaz volgt later dit jaar Tjeerd Jegen op als CEO van HEMA. De precieze datum zal hopelijk spoedig bekend gemaakt kunnen worden. Tjeerd Jegen gaf eerder aan dat de definitieve overname van HEMA door het consortium een natuurlijk moment was om plaats te maken voor nieuw leiderschap.

 

De komende tijd worden de plannen voor HEMA verder uitgewerkt. Het spreekt voor zich dat op dit moment alle aandacht er op gericht zal zijn om het bedrijf gezond door de coronacrisis te leiden. Ondanks de aanhoudende onzekerheid over de duur van de huidige lockdown en de heropening van de winkels, benadrukken alle betrokkenen dat zij veel vertrouwen hebben in de toekomst van het winkelbedrijf.

Boilerplate

1 Het consortium bestaat voor 50% uit de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom Capital Management en voor 50% uit Mississippi Ventures B.V. van de familie Van Eerd. 
2 Het winkelbedrijf HEMA B.V. (HEMA, of de ‘Vennootschap’ en samen met haar dochterondernemingen: de ‘Groep’) 
3 HEMA Senior Secured Bondholders (de ‘Obligatiehouders’), in deze vertegenwoordigd door een meerderheidsgroep, bekend als de ‘Ad Hoc Groep’.

deel dit bericht