26
mei
2023
|
11:50
Europe/Amsterdam

Nieuwe koers HEMA slaat aan

Meer klanten en stijging van omzet en winst

deel dit bericht

Samenvatting

Het aantal klanten dat in de winkels en online bij HEMA kocht, groeide in 2022 met bijna 35%. De bruto-omzet van HEMA steeg in het boekjaar 2022* met 20% naar 1.966 miljoen euro. Deze resultaten weerspiegelen het succes van de koers die twee jaar geleden is ingezet om HEMA weer echt HEMA te maken. “Klanten komen weer meer en vaker bij ons,” verklaart Saskia Egas Reparaz, CEO van HEMA. “Met onze collega’s, ondernemers en leveranciers, zijn we afgelopen jaar in staat geweest koersvast te blijven en te reageren op de lastige omstandigheden in de detailhandel met dalend consumentenvertrouwen, de stijgende kosten voor energie, grondstoffen, huren en de sterk toegenomen loonkosten.”

“HEMA wil de klok rond compleet zijn voor onze klanten met een aanbod van producten die mooier, praktischer en beter zijn en langer meegaan,” vervolgt Saskia Egas Reparaz. “Klanten waarderen de duurzame kwaliteit die HEMA tegen een aantrekkelijke prijs biedt. Producten van goede kwaliteit gaan langer mee, en dat is goed voor de portemonnee van onze klanten en voor het milieu.” 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de strategie die HEMA implementeert in alle aspecten van de bedrijfsvoering. HEMA neemt duurzaamheid al vanaf het ontwerp van een product mee in het design heeft en beperkt zich daarbij niet tot de ontwikkel- en productiefase, maar neemt ook de gebruiksfase en de fase na gebruik mee. Vandaag publiceert HEMA haar duurzaamheidsverslag over 2022 waarin gerapporteerd wordt over de activiteiten, resultaten en ambities ten aanzien van duurzaamheid.

CO2-reductie
“Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging, waarin HEMA verantwoordelijkheid draagt. Daarom hebben we in 2022 een nulmeting van de milieu-impact van HEMA, zoals de emissies van CO2, uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we stevige CO2-reductiedoelstellingen voor HEMA bepaald”, aldus Saskia Egas Reparaz. Om bij te dragen aan CO2-reductie wil HEMA in 2030 t.o.v. 2019 de CO2-uitstoot van de eigen operatie (scope 1 en 2) met 75% reduceren en die van de overige activiteiten in de keten (scope 3) halveren**.  Daarnaast committeert HEMA zich aan de lange termijn-doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. 

Investeren 
In 2021 schreef HEMA voor het eerst in jaren zwarte cijfers, en in 2022 groeide de winst voor belastingen naar 31,6 miljoen euro. HEMA investeert de winst volledig in de ontwikkeling van producten, winkels en medewerkers. De investering in producten is gericht op een aantrekkelijk assortiment van duurzame kwaliteit voor elk moment van de dag.

De nieuwe koers van HEMA wordt ook zichtbaar met een vernieuwde winkelbeleving. In maart en april werden vier HEMA filialen in Hilversum, Alkmaar, Voorburg en Assen na een intensieve verbouwing heropend als compleet vernieuwde HEMA winkels. In deze vier winkels test HEMA een groot aantal nieuwe concepten bij klanten. In korte tijd is al duidelijk gebleken dat deze vernieuwde winkels met hun frisse uitstraling en prettige winkelervaring sterk worden gewaardeerd. De  resultaten van deze vier winkels zijn uitstekend. Daarom gaat HEMA nog voor de zomer de test uitbreiden en meer winkels compleet vernieuwen.

”Dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers maken we HEMA weer echt HEMA. Daarom investeren we in onze medewerkers en onderstrepen we de waardering met loonsverhogingen,” aldus Saskia Egas Reparaz. Het grootste deel van de medewerkers van HEMA ontvangt in 2023 in totaal circa 15% loonsverhoging.

Vooruitblik
“HEMA heeft een solide financiële basis voor verdere groei. De positieve reactie van klanten op onze koers om HEMA weer echt HEMA te maken geeft ons het vertrouwen dat we onze positie en resultaten in de komende jaren blijven versterken,” concludeert Saskia Egas Reparaz. 

*Boekjaar van februari 2022 t/m januari 2023 
** CO2- reductiedoel voor scope 3 is 46,2% conform SBTi. Reductiedoelstellingen HEMA zijn ingediend bij SBTi