25
november
2022
|
08:29
Europe/Amsterdam

Loonsverhoging van 10,15% voor HEMA medewerkers

In 2023 overstap naar retail non-food cao

deel dit bericht

Per 1 januari 2023 ontvangen vrijwel alle 8.500 medewerkers die onder de HEMA-cao vallen (hoofdzakelijk medewerkers van de winkels en distributiecentra), een loonsverhoging van 10,15%. De bijna 500 medewerkers die onder de HEMA HP-cao vallen (grotendeels hoofdkantoormedewerkers) ontvangen een loonsverhoging van 2,1%. Deze verhogingen volgen uit de afspraken in de huidige cao's.  

“We hebben grote waardering voor de inzet van onze medewerkers, zeker in deze roerige tijden. Wij vinden een goed loon voor onze medewerkers belangrijk. Om onze waardering te onderstrepen voeren we, ook in deze moeilijke periode in de retailsector, de salarisverhogingen door zoals ze zijn afgesproken in de cao’s,” aldus HEMA CEO, Saskia Egas Reparaz.  

 

Overstap naar RNF-cao 

De HEMA-cao loopt aan het einde van dit jaar af, de HP-cao in het eerste kwartaal van 2023. HEMA moet daarna overstappen naar de cao voor retail non-food (RNF). De RNF-cao is een branche-cao waarbij veel bekende winkelbedrijven verplicht zijn aangesloten. De medewerkers van de franchisevestigingen van HEMA vallen nu al onder de RNF-cao. Tot nu toe kreeg HEMA een vrijstelling waardoor de eigen cao's van kracht bleven. Die vrijstelling komt, tegelijk met aflopen van de HEMA-cao, te vervallen. 

 

Inbreng medewerkers

Om de RNF-cao zo goed mogelijk te laten aansluiten bij HEMA, komt er een aanvulling die specifiek voor HEMA medewerkers gaat gelden. Daarnaast zal er een overgangsregeling komen voor de huidige medewerkers. Voor de aanvulling en de overgangsregeling is inbreng gevraagd van de eigen medewerkers via een arbeidsvoorwaardenonderzoek en rondetafelsessies. De onderhandelingen voor de RNF-cao voor 2023 zijn nog niet afgerond. Zodra de definitieve inhoud van de RNF-cao voor 2023 bekend is, gaat HEMA in gesprek met betrokken partijen over de aanvulling en de overgangsregeling.