11
mei
2021
|
09:00
Europe/Amsterdam

HEMA met nieuw managementteam klaar voor frisse start

Uitdagend 2020 eindigt positief met herkapitalisatie en nieuwe eigenaren

Aankomend HEMA CEO Saskia Egas Reparaz heeft in de afgelopen maanden in nauw overleg met de Raad van Commissarissen haar nieuwe managementteam samengesteld en is klaar voor haar start op 1 juni aanstaande. Tegelijkertijd laat HEMA met het afronden van de jaarrekening 2020 de financiële uitdagingen van de afgelopen jaren definitief achter zich. Het resultaat in het jaar 2020 werd negatief beïnvloed door met name COVID-19 en de herkapitalisatie- en financieringskosten. Met de nieuwe aandeelhouders, een gezonde financiële structuur en winkels die binnenkort weer zonder restricties open zijn, heeft het nieuwe managementteam de nodige stabiliteit en ruimte om met volle kracht te bouwen aan de succesvolle toekomst van HEMA.

 

Managementteam
Met trots presenteert HEMA vier nieuwe managementteam leden die onder leiding van Saskia Egas Reparaz klaar staan om vanaf 1 juni aanstaande een vliegende start te maken en HEMA naar nieuwe successen te leiden. In totaal bestaat het team uit zeven leden en is gekozen voor een ideale mix van HEMA kennis en ervaring en nieuwe impulsen van buiten. 
Wilma Veldman (Chief Product Officer), Bas Verheijen (Chief Customer Officer), Machiel Lagerweij (Chief Operating Officer) en Pieter Heij (Chief Technology Officer) komen het team van buitenaf versterken. Nadine Beister en Joost de Beijer blijven in het nieuwe managementteam hun rol vervullen als respectievelijk Chief People Officer en Chief Financial Officer. 1 Veldman en Lagerweij waren eerder werkzaam voor HEMA en kennen zodoende HEMA zowel van binnen als van buiten.

 

Financiële resultaten 2020 
• De netto omzet kwam in 2020 uit op €1.064 miljoen, tegen €1.259 miljoen in 2019. De daling is volledig toe te schrijven aan de negatieve impact van COVID-19. 
• Met een verdubbeling van de omzet presteerde HEMA sterk op het gebied van ecommerce. 
• De genormaliseerde EBITDA is uitgekomen op €35,5 miljoen, tegenover €105 miljoen in 2019. 
• Het nettoverlies bedroeg 214,8 miljoen – gecorrigeerd voor eenmalige afwaarderingen was dit 149,6 miljoen – en is met name gedreven door de gevolgen van COVID-19, eenmalige herstructureringskosten en (her)financieringskosten.
• Door de financiële herstructurering van HEMA in 2020 daalde de schuld van HEMA met meer dan 50% en de rentelasten met meer dan 80%. Na de overname door het consortium Parcom en Mississippi Ventures is de schuld van HEMA verder gedaald naar €200 miljoen met een jaarlijkse interestlast van minder dan €10 miljoen.

 

Operationele resultaten 2020
Het afgelopen jaar was een van de meest uitdagende jaren ooit voor HEMA, haar medewerkers en de aangesloten bedrijven. HEMA heeft zich sinds de uitbraak van COVID-19 ingezet om ook in deze periode de vertrouwde plek in de samenleving te zijn waar klanten veilig en efficiënt boodschappen kunnen doen en alledaagse producten kunnen kopen. 
De door COVID-19 veroorzaakte winkelsluitingen hebben geleid tot een daling van de netto omzet van HEMA in 2020 met 15,5% tot €1.064 miljoen. In vergelijking met een jaar eerder nam de genormaliseerde EBITDA in 2020 af met 66,2% tot €35,5 miljoen.

 

Met de sterke multichannel strategie, een forse uitbreiding van de logistieke capaciteit en de inzet van winkels als lokaal magazijn volgens het ship-from-store-model, bereikte HEMA in 2020 een record online omzet. De omzet die HEMA met strategische partners zoals Wehkamp, Jumbo, Franprix en Géant/Casino behaalt, is in 2020 verder gestegen. Aan het einde van het boekjaar 2020 hadden 662 supermarkten van Jumbo, Franprix en Géant/Casino een HEMA ‘shop-in-shop’ met huishoudelijke artikelen, textiel, schrijfwaren, feestartikelen en kleding.

 

Succesvolle herstructurering kapitaalstructuur en nieuwe aandeelhouders
Samen met de voormalige obligatiehouders en daarna de nieuwe eigenaren Parcom en Mississippi Ventures, heeft HEMA versneld de obligatieschulden geherstructureerd en vervolgens vervangen door een reguliere bankfinanciering. Hierdoor dalen de jaarlijkse rentelasten van €50 miljoen tot minder dan €10 miljoen per jaar. Met de nieuwe kapitaalstructuur en sterk verlaagde rentelasten is een solide fundament gelegd onder de toekomstige groeistrategie van HEMA.

 

Heropening 28 april
In de eerste twee weken na de beperkte heropening van de winkels in Nederland op 28 april jongstleden hebben klanten de weg naar de winkels teruggevonden. Het aantal bezoekers is door de COVID-19 maatregelen weliswaar nog beperkt, maar de omzet in de winkels ligt boven de resultaten in dezelfde periode in 2019. Hiermee is een mooie eerste stap gezet, die vertrouwen geeft voor de toekomst. Het nieuwe managementteam gaat dan ook met veel energie en enthousiasme vanaf 1 juni aan de nieuwe HEMA strategie werken.

deel dit bericht